Zarząd Oddziału SIMP w Gliwicach zgodnie paragrafem 47 Statutu SIMP zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie NOT Gliwice przy ul. Górnych Wałów 25.

  • Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczony jest na dzień 10 maja 2022 r. godz. 16.30
  • Drugi termin Zgromadzenia wyznaczony jest na dzień 10 maja 2022 r. godz. 16.45

Warunkiem udziału w  Walnym Zgromadzeniu i wydania mandatu jest opłacenie składek członkowskich. Zgodnie z par. 17 Statutu każdy członek zobowiązany regularnie opłacać składki członkowskie.

Program Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.