Członkostwo w SIMP

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu członkostwem w naszym Stowarzyszeniu części inżynierów i techników mechaników oraz branż pokrewnych, gorąco zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi !

* * *

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich należy:

1. Zapoznać się ze statutem SIMP
2. Wypełnić deklarację członkowską (wydruk 1 karta dwustronnie) i wraz ze zdjęciem  (format 35×40) – złożyć w biurze lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Oddziału. Deklaracja członkowska oraz Zasady etyki członków SIMP są do pobrania na stronie simp.pl
3. Dokonać opłaty członkowskiej w wysokości 60 zł (5 zł / miesiąc) oraz wpisowego 20 zł – na konto oddziału.
4. Coroczna składka to 60 zł, płatna jednorazowo raz do roku w styczniu.

* * *

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą blisko 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut.

Członkiem SIMP może być obywatel polski lub obywatel innego państwa, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej w zakresie inżynierii mechanicznej i dziedzin pokrewnych oraz student wyższej uczelni o profilu: automatyzacja i robotyzacja, badania nieniszczące, edukacja, eksploatacja maszyn, urządzeń i aparatury, informatyka, inżynieria materiałowa, metrologia, normalizacja i jakość, ochrona pracy, organizacja i zarządzanie, projektowanie maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych, rzeczoznawstwo specjalistyczne i majątkowe, systemy zarządzania i wytwarzania, techniki uszczelnień, technika uzbrojenia, technologia przyrostowa, zarządzanie środowiskiem oraz inne dziedziny nowo włączane do dyscypliny nauki, wiedzy, mechaniki i jej aplikacji: chłodnictwo, pompy ciepła i klimatyzacja, energetyka: źródła wytwarzania, obsługa urządzeń, instalacji i sieci, wykorzystanie paliw i energii we wszystkich ich postaciach, hydraulika, pneumatyka, pneumonika, inżynieria i aparatura chemiczna, maszyny robocze dla budownictwa, leśnictwa i rolnictwa, maszyny dla przemysłu spożywczego, maszyny i urządzenia wcześniej nie wymienione, obrabiarki i narzędzia, obróbka cieplna, plastyczna i odlewnictwo, poligrafia, silniki spalinowe, spawalnictwo, środki transportu (statki powietrzne, środki transportu lądowego i wodnego), tworzywa polimerowe, urządzenia i aparatura medyczna, mechatronika i nanotechnologia, kriogenika, mechaniczne urządzenia zabezpieczające, urządzenia transportu bliskiego.