Władze Oddziału

Kadencja 2022 – 2026

 

 

Skład Zarządu
Prezes Kol. Aleksander Gwiazda
Wiceprezes Kol. Surówka Jan
Wiceprezes Kol. Piotr Papaj
Wiceprezes Kol. Filip Pul
Sekretarz Kol. Małgorzata Olender-Skóra
Skarbnik Kol. Filip Pul
Członek Kol. Wirginia Pilarczyk
Członek Kol. Mariusz Foryś
Członek Kol. Andrzej Wilk
Członek Kol. Zbigniew Woronko
Członek Kol.Henryk Rarus

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Kol. Franciszek Kozłowski
Kol. Kazimierz Paszkowski
Kol. Piotr Pigoń
Kol. Elżbieta Szulc
Kol. Tadeusz Szewczyk

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Kol. Wojciech Moczulski
Kol. Andrzej Baier
Kol. Adam Zarychta
Kol. Stefan Griner