Szanowni Państwo !

Oddział SIMP w Gliwicach uruchomił dział wycen i opinii technicznych.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę certyfikowanych rzeczoznawców, ekspertów w różnych dziedzinach technicznych. Współpracujemy na stałe z Politechniką Śląską.  

Wyspecjalizowaliśmy się w wycenie maszyn i urządzeń, ciągów technologicznych wszelkich branż.  

Wyceniamy maszyny i urządzenia, ciągi technologiczne, pojazdy dla celów:   zabezpieczenia wierzytelności, leasingu, ubezpieczenia, uzyskania odszkodowania, ustalenia ceny sprzedaży, ustalenia ceny wywoławczej, ustalenia opłacalności remontu i modernizacji, ustalenia podstawy opodatkowania, oszacowania wartości godziwej na potrzeby rachunkowości, określenie wartości środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa, określenie wartości dla potrzeb postępowania sądowego, postępowania upadłościowego, postępowania egzekucyjnego, postępowania prokuratorskiego, postępowania skarbowego, określenia wartości środków trwałych  w celu wniesienia aportu do innego podmiotu.  

Ponadto wykonujemy ekspertyzy techniczne maszyn i urządzeń, pojazdów, wyceny przedsiębiorstw, wyceny innowacji, wyceny know-how, wyceny rzeczy niematerialnych i prawnych, sporządzamy biznes plany.

Wydajemy opinie o innowacyjności dla klientów z całej Polski.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

* * * 

Rzeczoznawcy działający przy Oddziale SIMP w Gliwicach:

 

Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP:

 1. dr inż. Andrzej Kandyba, w zakresie specjalności:
  • 512 – Gospodarka energetyczna i pomiary cieplne KIS nr 7,18
  • 830 – Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

Rzeczoznawca SIMP:

 1. mgr inż. Mariusz Foryś, w zakresie specjalności:
  • 401 – Konstrukcje stalowe w przemyśle
  • 830 – Wycena maszyn i urządzeń
 1. mgr inż. Filip Pul, w zakresie specjalności:
  • 107 – Eksploatacja i remonty maszyn; KIS nr 4,17
  • 215 – Maszyny i przetwórstwo tworzyw sztucznych; KIS nr 6,12
  • 830 – Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 1. mgr inż. Piotr Papaj, w zakresie specjalności:
  • 105 – Rzecznik ds. innowacji i postępu technicznego
  • 107 – Eksploatacja i remonty maszyn; KIS nr 4,17 –
  • 830 – Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 1. mgr inż. Jan Surówka, w zakresie specjalności:
  • 502 – Sprężarki i wentylatory; KIS nr 7,13
  • 512 – Gospodarka energetyczna i pomiary cieplne; KIS nr 7,18
  • 830 – Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 1. mgr inż. Tomasz Siekanowicz, w zakresie specjalności.
  • 404 – Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze; KIS nr 7
  • 406 – Technika sanitarna; KIS nr 12
  • 503 – Systemy i urządzenia ciepłownicze; KIS nr 7,13 5.
 1. dr inż. Andrzej Wilk, w zakresie specjalności:
  • 107 – Eksploatacja i remonty maszyn; KIS nr 4,17;
  • 507 – Silniki wodne i pompy KIS nr 7
  • 607 – Hydraulika i pneumatyka KIS nr 7

* * * 

 Tradycje rzeczoznawcze w SIMP

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928r., kiedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych dla potrzeb nowo powstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Od 1957r., Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą, opartą początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych oddziałach wojewódzkich, a od 1974r. prowadzoną przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT.

Począwszy od 1964r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie odpowiednich regulaminów nadaje tytuł “rzeczoznawca SIMP” w kilkudziesięciu specjalnościach, praktycznie we wszystkich dziedzinach mechaniki. Na wniosek tej Komisji wybitni specjaliści, legitymujący się bardzo dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, otrzymują tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Szczegóły dotyczące trybu kwalifikacji i formularze wniosków zawierają „Regulaminy dotyczące rzeczoznawstwa w SIMP”. Dokumenty te znajdują się do pobrania na stronie simp.pl