Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Gliwicach

Ostatnie aktualności

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE – Egzamin na uprawnienia

W dniu 27.09.2022 (wtorek, od godziny 17.00) odbędą się będą egzaminy komisji do spraw stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją oraz dozorem urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: G-1 (elektryczna), G-2 (cieplna) i G-3 (gazowa) –  tzw. ” uprawnienia SEP „.

Zainteresowanych uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji prosimy o wypełnienie wniosku i wysłanie wraz z dowodem wpłaty i wymaganymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, na maila: gliwice@simp.pl

lub o kontakt pod numerem telefonu: 600 925 030 .

Wnioski do pobrania w sekcji Komisja Kwalifikacyjna URE:  https://gliwice.simp.pl/wnioski-o-sprawdzenie-kwalifikacji/

Egzaminy Kwalifikacyjne – UPRAWNIENIA

W dniu 12.07.2022 (wtorek, od godziny 17.00) odbędą się będą egzaminy komisji do spraw stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją oraz dozorem urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: G-1 (elektryczna), G-2 (cieplna) i G-3 (gazowa) –  tzw. ” uprawnienia SEP „.

Zainteresowanych uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji prosimy o wypełnienie wniosku i wysłanie wraz z dowodem wpłaty za egzamin na maila: gliwice@simp.pl

lub o kontakt pod numerem telefonu: 600 925 030 .

Wnioski do pobrania w sekcji Komisja Kwalifikacyjna URE:  https://gliwice.simp.pl/wnioski-o-sprawdzenie-kwalifikacji/

Po zdanym egzaminie świadectwa wydawane będą od ręki.