Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Gliwicach

Ostatnie aktualności

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE – Egzamin na uprawnienia

W dniu 11.12.2023 (poniedziałek, od godziny 17.00) odbędą się będą egzaminy komisji do spraw stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją oraz dozorem urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: G-1 (elektryczna), G-2 (cieplna) i G-3 (gazowa) . Istnieje również możliwość umówienia terminu na egzamin w trybie on-line (terminy 13.12).

Zainteresowanych uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji prosimy o wypełnienie wniosku i wysłanie (wraz z dowodem wpłaty oraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy), na maila: gliwice@simp.pl .

Kontakt z Przewodniczącym Komisji pod numerem telefonu: 600 925 030.

Wnioski i informacje do pobrania w sekcji Komisja Kwalifikacyjna URE:  https://gliwice.simp.pl/wnioski-o-sprawdzenie-kwalifikacji/ 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Serdecznie zapraszamy !

Członków oraz Sympatyków Gliwickiego Oddziału SIMP

na przedświąteczne spotkanie opłatkowe,

które odbędzie się 12.12.2023 (wtorek), o godzinie 17.00

w Gliwickim Domu Technika NOT  – ul. Górnych Wałów 25