W dniu 11.06.2024 i 25.06.2024 (wtorek, od godziny 17.00) odbędą się będą egzaminy komisji do spraw stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją oraz dozorem urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: G-1 (elektryczna), G-2 (cieplna) i G-3 (gazowa). Istnieje również możliwość umówienia terminu na egzamin w trybie on-line (terminy: 12.06.2024 i 26.06.2024).

Zainteresowanych uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji prosimy o wypełnienie wniosku i wysłanie (wraz z dowodem wpłaty oraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy), na maila: gliwice@simp.pl .

Kontakt z przewodniczącym komisji pod numerem telefonu: 600 925 030.

Wnioski i informacje do pobrania w sekcji Komisja Kwalifikacyjna URE:  https://gliwice.simp.pl/wnioski-o-sprawdzenie-kwalifikacji/