Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna URE

Przy Oddziale SIMP w Gliwicach działa Komisja Kwalifikacyjna Urzędu Regulacji Energetyki nr 729 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie „szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.” (Dz.U. z 2003 r. Nr 89 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 141 poz.11-89).

KOMISJA uprawniona jest do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: 1 (elektryczna), 2 (cieplna) i 3 (gazowa) cytowanego ROZPORZĄDZENIA.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu uzyskania Świadectw Kwalifikacji (formularzy wniosków i terminów egzaminu) można uzyskać po adresem:

Komisja Kwalifikacyjna URE nr 729
przy Oddziale SIMP w Gliwicach
ul. Górnych Wałów 25
44-100 Gliwice
tel. 600 925 030
e-mail: gliwice@simp.pl

 

Zakres uprawnień Komisji Kwalifikacyjnej przy oddziale SIMP w Gliwicach:

 
Grupa 1 (elektryczna):

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (pkt 1,2,3,4,5,6,7,9 i 10).

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia elektrotermiczne;
6. urządzenia do elektrolizy;
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

 
Grupa 2 (cieplna):

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10).

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 KW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

 
Grupa 3 (gazowa):

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (pkt 3,4,5,6,7,8,9 i 10).

3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne,stacje gazowe);
5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
9. turbiny gazowe;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem czym są uprawnienia energetyczne.