Jeżeli chcesz zostać Rzeczoznawcą SIMP to zapraszamy na kurs podstawowy dla osób ubiegających się o tytuł Rzeczoznawcy SIMP w zakresie specjalności nr 830: „Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów” (zgodnie z Regulaminami dotyczącymi rzeczoznawstwa w SIMP).

Podstawowym celem szkolenia jest nabycie umiejętności praktycznych oraz poszerzenie zasobu wiedzy rzeczoznawców zajmujących się / lub pragnących zajmować się w niedalekiej przyszłości wycenami technicznego majątku ruchomego.

Szkolenie podstawowe zawiera niezbędny zakres wiedzy umożliwiający zrozumienie procedur szacowania wartości majątku w sferze technicznej, jak i ekonomiczno-prawnej. Rynek usług rzeczoznawczych w tym obszarze jest bardzo trudny, gdyż panuje powszechna niewiedza, co do złożoności i rozległości zagadnień, jakie winni posiadać wyceniający tę obszerną część majątku.

Ukończenie kursu, wykonanie samodzielnej pracy egzaminacyjnej i jej zaliczenie (w odrębnym wyznaczonym terminie) uprawniać będzie uczestnika kursu do otrzymania Certyfikatu poświadczającego uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i uruchomienia procedur do ubiegania się
o tytuł: Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 – „wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”, który zostanie nadany przez Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców SIMP.

Organizatorzy kursu: Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP wspólnie z Oddziałem Gliwickim SIMP

Czas trwania kursu: 28-29 listopad 2020 (sobota-niedziela); Łącznie 13 h edukacyjnych.

Miejsce kursu: Duża sala Oddziału NOT Gliwice przy ul. Górnych Wałów 25.

Wykładowcy: mgr inż. MBA Zbigniew Mazur, mgr inż. Mariusz Droździel – dyplomowani rzeczoznawcy SIMP z długoletnim doświadczeniem.

Koszt kursu: 700 zł +150 zł koszt egzaminu.

Organizator zapewnia: catering: kawa, herbata, dwa obiady sobota i niedziela oraz kolację w sobotę, drukowane materiały kursowe, pomoc merytoryczną przy wykonywaniu zadań. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz po zdaniu egzaminu certyfikat kwalifikacyjny.

Dojazd i ewentualny nocleg we własnym zakresie.

Liczba uczestników: 20 osób; decyduje kolejność zgłoszenia.

Kurs odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa związanych
z zagrożeniem korona wirusem.

Realizacja kursu zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz mieście Gliwice, decyzji władz państwowych i lokalnych w tym zakresie. W przypadku konieczności odwołania kursu odbędzie się on w terminie późniejszym.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i przesłanego organizatorom formularza zgłoszenia w terminie do dnia 06.11.2020

 Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs należy dokonać przelewu na konto Oddziału SIMP rachunku: 50 1020 2401 0000 0402 0193 4033- nie później jednak niż 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Kontakt do organizatora:
1. Jan Surówka, SIMP Gliwice, 600 925 030; emsur@ems-energy.pl

  1. Filip Pul, SIMP Gliwice, 574 296 988; filippul@o2.pl