Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich za rok 2023. Członkowie zwyczajni – 60 zł / rok, emeryci i renciści – 25 zł / rok.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto oddziału: 50 1020 2401 0000 0402 0193 4033 , w tytule podając imię i nazwisko.