Dnia 19.12.2017 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach odbyła się Konferencja SIMP połączona z rozdaniem legitymacji nowym członkom Naszego Oddziału. Uroczystość rozpoczęła się od przemowy Prezesa Naszego Oddziału Lesława Kmiecika, a następnie głos zabrał kol. Zbigniew Woronko oraz przedstawiciele Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej -Pani dr Inż. Wirginia Pilarczyk i Pan dr inż. Adam Zarychta, którzy zachęcali przyszłych absolwentów szkoły kontynuację na studiach wyższych.

Po prezentacjach odbyło się uroczyste rozdanie legitymacji SIMP nowym członkom Naszego Oddziału.

Konferencja zakończyła się seminarium naukowym pt. „Awaria Elektrowni w Fukushimie” wygłoszonym przez kol. Pana Jana Surówkę.