Dnia 29.11.2017 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się Konferencja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich organizowana przez Gliwicki Oddział SIMP. Zebranie miało na celu zapoznać członków szkolnego Koła SIMP przy GCE oraz wszystkich innych zainteresowanych uczniów z konkursem „Technik Absolwent 2018” , uroczyste wręczenie legitymacji SIMP nowym członkom jak i przybliżenie oferty szkoleniowe „Grupy Silesia Szkolenia”. Zaproszona została także delegacja wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, aby zachęcić przyszłym absolwentów szkoły kontynuację na studiach wyższych.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania gości m.in. Prezesa Gliwickiego Oddziału SIMP Pana Lesława Kmiecika, Dyrektor GCE Pani Bogumiły Kluszczyńskiej, reprezentantów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Panią dr Inż. Wirginie Pilarczyk i Pana dr inż. Adama Zarychtę oraz wszystkich zainteresowanych uczniów . Następnie kol. Pan Zbigniew Woronko przedstawił informację oraz regulamin konkursu „Technik Absolwent 2018”, po którym nastąpiła prezentacja działań firmy „Grupa Silesia Szkolenia” oraz ich oferty szkoleniowej. W trakcie konferencji Pan dr inż. Adam Zarychta przekazał informacje dotyczące studiów na Politechnice Śląskie, a dokładniej wydziale Mechanicznym Technologicznym. Ostatnim głównym punktem uroczystości było oficjalne rozdanie legitymacji członkowskich uczniom, którzy dołączyli do Naszego Stowarzyszenia. Spotkanie zakończyło się wygłoszeniem seminarium naukowego pt. „ Awaria Elektrowni w Fukushimie” przez kol. Pana Jana Surówkę.