W zeszły piątek 22.09 w Gliwickim parku Chopina odbył się Festiwal Entuzjastów Sektora Trzeciego – spotkanie przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z mieszkańcami Gliwic, na który zostaliśmy zaproszeni.

Nasze stanowisko zawierało drukarkę 3D , którą przynieśli wraz z sobą uczniowie ze szkolnego Koła SIMP przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. Opiekę nad stanowiskiem sprawował Pan Prezes Lesław Kmiecik, Pan Zbigniew Woronko oraz Pan Wicedyrektor GCE Paweł Sygit. Impreza była świetną sposobnością na zapoznanie mieszkańców Gliwic z Naszym Stowarzyszeniem. Liczymy na więcej takich sposobności!