Dnia 08.06.2021 o godzinie 17.00 odbędą się egzaminy komisji do spraw stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: 1 (elektryczna), 2 (cieplna) i 3 (gazowa).

Zainteresowanych uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 600 925 030 lub mailowo.