W dniu 14.12.2021 (od godziny 17.00) odbędą się będą egzaminy komisji do spraw stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: G-1 (elektryczna), G-2 (cieplna) i G-3 (gazowa).

Zainteresowanych uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 600 925 030 lub mailowo.

Wnioski do pobrania w sekcji Komisja Kwalifikacyjna URE:  https://gliwice.simp.pl/wnioski-o-sprawdzenie-kwalifikacji/

Po zdanym egzaminie świadectwa wydawane są od ręki.