Jose Atolinez Pokłon Pasterzy 1660, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.
Jan Kasprowicz „Przy wigilijnym stole”

Wigilii Rodzinnej z opłatkiem pokoju oraz
Radosnych, Świąt Bożego Narodzenia, a 
w Nowym Roku 2022 zdrowia i spokojnej realizacji wszystkich zamierzeń.
Do siego Roku

Życzy wszystkim koleżankom i kolegom
oraz sympatykom SIMP Zarząd Oddziału w Gliwicach