Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Gliwicach

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.
Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP 18 października 2014 r.
Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.
Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

Ostatnie aktualności

Wielkanoc 2021

Najserdeczniejsze życzenia dobrej Wielkanocy w pamięci tych co odeszli, w życzliwości dla bliźnich życzy Zarząd Oddziału SIMP w Gliwicach

czytaj dalej

Boże Narodzenie 2020

Pięknych, spokojnych, radosnych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i normalnego Nowego Roku 2021 życzy zarząd Oddziału SIMP w Gliwicach

czytaj dalej

Wielkanoc 2020

W czasie niepewności, w czasie obawy,
w czasie zachwianego społecznego podziału pracy, …….

czytaj dalej