Zamek SIMP w Rydzynie

Konferencje
Muzeum
Restauracja
Hotel

W dniach 22-23 czerwca w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „InterNanoPoland 2017”, na której członkowie Naszego Studenckiego Koła przy wsparciu Oddziału mogli zaprezentować swoje prace badawcze.
Na konferencji byli:
- Tymon Warski
- Adrian Radoń
- Sylwester Łoński
- Wojtek Łoński
- Anna Skorupa

Mateusz Kruczek laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości!

W dniu 19.06.2017 odbyły się Gliwickie Dni Nauki i Techniki zorganizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gliwicach. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 od serii wykładów poświęconych tematyce technicznej, m.in.: - Konstrukcje wyczynowe studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej Szymon GRZESIAK - student Wydz. Bud. Politechniki Śląskiej.

W imieniu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Miejska w Gliwicach serdecznie zapraszamy na Gliwickie Dni Nauki i Techniki, które odbędą się w Domu Technika NOT przy ul. Górnych Wałów 25 w Gliwicach w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek).

W tą sobotę odbyła się "Industriada" w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, której jednym z patronów było Nasze Stowarzyszenie. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym wspaniałym święcie na Szlaku Zabytków Techniki!

Zostań Członkiem SIMP