Zamek SIMP w Rydzynie

Konferencje
Muzeum
Restauracja
Hotel

Skład Zarządu Oddziału SIMP w Gliwicach:
Prezes Kol. Szweda Zdzisław
Sekretarz Kol. Surówka Jan
Skarbnik Kol. Szulc Elżbieta
Członek Kol. Paszkowski Kazimierz
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP:
Członek Kol. Kowalczyk Piotr
Członek Kol. Grabowski Damian
Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału SIMP:
Kol. Gwiazda Aleksander
Kol. Korczak Marcin
Kol. Pilarczyk Wirginia

Zostań Członkiem SIMP