Zamek SIMP w Rydzynie

Konferencje
Muzeum
Restauracja
Hotel

Skład Zarządu Oddziału SIMP w Gliwicach:
Prezes Kol. Aleksander Gwiazda
Wiceprezes Kol. Jan Surówka
Wiceprezes Kol. Zdzisław Szweda
Sekretarz Kol. Piotr Papaj
Skarbnik Kol. Filip Pul
Członek Kol. Zbigniew Woronko
Członek kol. Mariusz Foryś

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP:
  Kol. Franciszek Kozłowski
  Kol. Kazimierz Paszkowski
  Kol. Piotr Pigoń
  Kol. Elżbieta Szulc

Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału SIMP:
Kol. Marek Lesz
Kol. Wojciech Moczulski
Kol. Wirginia Pilarczyk
Kol. Adam Zarychta

 

Zostań Członkiem SIMP