Zamek SIMP w Rydzynie

Konferencje
Muzeum
Restauracja
Hotel

Dnia 15.11.2017 odbyła się konferencja informacyjno-naukowa przygotowana przez Studenckie Koło terenowe SIMP przy Politechnice Śląskiej. Spotkanie miało miejsce na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Konferencja miała na celu przybliżyć działalność Gliwickiego Oddziału SIMP studentom i pracownikom Politechniki Śląskiej oraz zapoczątkować kolejną serie seminariów naukowych dla członków oraz sympatyków stowarzyszenia.


Konferencja rozpoczęła się od przywitanie wszystkich gości przez Przewodniczącego Koła Pana Tymona Warskiego oraz zaprezentowanie prezentacji na temat historii oraz celów Stowarzyszenia. Następnie Sekretarz Koła Pan Kamil Bystroń przedstawił ofertę szkoleniową studentom Politechniki Śląskiej, po której Skarbnik Koła Pan Damian Grabowski przybliżył projekty, w których Oddział Gliwicki SIMP brał udział współpracując przy tym z kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi Politechniki Śląskiej, a także ich przedstawiciele mogli zaprezentować działalność swoją działalność uczestnikom konferencji. Część informacyjną zakończył wiceprzewodniczący Koła Pan Konrad Szczotka prezentując działalność Gliwickiego Oddziału SIMP.

Na sam koniec głos oddany został Prezesowi Gliwickiego Oddziału SIMP Panu Lesławowi Kmiecikowi oraz Prodziekanowi ds. Ogólnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Panu dr hab. inż. Wojciechowi Sitkowi, a także kilka słów powiedział opiekun koła Pan dr hab. Inż. Aleksander Gwiazda.

Po części informacyjnej nastąpiła chwila przerwy, po której Prezes Gliwickiego Oddziału SIMP wraz z członkiem zarządu Panem Janem Surówką rozdali legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia będącymi członkami studenckiego Koła terenowego przy Politechnice Śląskiej.

Po rozdaniu legitymacji członek Koła inż. Adrian Radoń wygłosił seminarium naukowe pt. „Nanotechnologia w praktyce na przykładzie magnetycznych nanocząstek Fe3O4”, po której rozpoczęła się dyskusja dotycząca tematu seminarium.

Zostań Członkiem SIMP