Zamek SIMP w Rydzynie

Konferencje
Muzeum
Restauracja
Hotel

Mateusz Kruczek laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości!


9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkól im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie Uczeń Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego oraz członek Naszego Oddziału SIMP Mateusz Kruczek wziął udział w ogólnopolskim finale (zawodach III stopnia) Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, uzyskując tytuł Finalisty Olimpiady. Jego projekt „Model niskobudżetowej bioelektrycznej ręki” zyskał szerokie uznanie, a Mateusz otrzymał wyróżnienie uprawniające go do zwolnienia z teoretycznej części egzaminu zawodowego.

Olimpiada od 47 lat organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń, Wynalazców i Racjonalizatorów została objęta honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak.

Prace nad przygotowaniem projektu konkursu trwały wiele miesięcy oraz były wspierane przez cały ten czas przez Nasz Oddział , a ich zwieńczeniem było najpierw uzyskanie I miejsca i tytułu „Młodego Lidera Innowacji Województwa Śląskiego” w okręgowym konkursie, którego podsumowanie miało miejsce 10 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas uroczystego finału Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Warszawie 9 czerwca na ręce finalistów konkursu oraz ich opiekunów złożono gratulacje, podziękowania oraz dyplomy, zaświadczenia i pamiątkowe puchary. Mateuszowi w tej wyjątkowej chwili towarzyszyła Pani Tatiana Müller-Olszak sprawująca opiekę merytoryczną nad projektem.

Składamy gratulację Mateuszowi oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego sukcesu, m.in. opiekunowi merytorycznemu Pani Tatianie Müller-Olszak, Prezesowi Gliwickiego Oddziału SIMP Panu Lesławowi Kmiecikowi oraz Panu Wiesławowi Golcowi z Rady Osiedla Zatorze w Gliwicach.

Zostań Członkiem SIMP