Zamek SIMP w Rydzynie

Konferencje
Muzeum
Restauracja
Hotel

Impreza rozpoczęła się od przywitania gości przez Prezesa Oddziału, a następnie została wygłoszona krótka prezentacja pracy dyplomowej pod tytułem "Optymalizacja zużycia energii pojazdu o napędzie elektrycznym" zrealizowana przy współpracy z Silesian GreenPower. Pracę wygłosił dr hab. inż. Andrzej Baier.prof. nzw. w Pol. Śl. Po części oficjalnej wszyscy przystąpili do uroczystej kolacji oraz wspólnych rozmów i zabawy przy muzyce. Z niecierpliwością czekamy na kolejną tak udaną uroczystość.

Zostań Członkiem SIMP