Zamek SIMP w Rydzynie

Konferencje
Muzeum
Restauracja
Hotel

Dnia 23 stycznia 2015 roku w Gliwicach w Restauracji „ Chata Polaka” przy ul. Kozielskiej 297odbyło się Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego SIMP.

Wszystkich przybyłych gości i członków Oddziału powitał prezes Oddziału Gliwickiego – Kol. Lesław Kmiecik. Następnie omówił osiągnięcia Gliwickiego Oddziału SIMP w roku 2014 i przedstawił plany przyszłościowe Stowarzyszenia.

Niezwykle ważnym elementem uroczystości było wręczenie odznak i wyróżnień.

Jubileuszowy Dyplom otrzymał Kol. Zbigniew Turyczyn. Srebrne Odznaki Honorowe SIMP otrzymali koledzy: Wojciech Moczulski, Andrzej Buchacz, Aleksander Gwiazda oraz Gustaw Kotnis. Brązową Odznakę Honorową otrzymał Kol. Ryszard Kozica. Natomiast Kol. Marian Drop został Honorowym Prezesem Oddziału SIMP w Gliwicach.

Wręczono również nagrody i wyróżnienia za uczestnictwo w konkursach o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP.

W XIV Edycji Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym III miejsce zajęła praca mgr inż. Piotra Papaja pt. „Wspomagany komputerowo proces projektowo-konstrukcyjny mechatronicznego pojazdu Silesian Greenpower”. Promotor: dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. Pol.Śl., Wydział Mechaniczno-Technologiczny.

Natomiast III miejsce wśród prac nagrodzonych przez Urząd Dozoru Technicznego zajęła praca mgr inż. Agaty Mlonki pt.: „Kinetyka procesów chemicznych zachodzących w kotle OP 230”. Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Pronobis, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

W VIII Edycji Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół średnich technicznych „TECHNIK ABSOLWENT 2014 Pan Adam Siedlik z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Gliwicach otrzymał wyróżnienie w specjalności technik elektronik.

W VII Edycji Konkursu na „Osiągnięcie Techniczne roku 2013” III miejsce w kategorii prace naukowo-badawcze przyznano dla rozwiązania pt.„Ciągnik akumulatorowy CAD-1” skonstruowany w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, wykonany przez firmę NAFRA Polska Sp. z o.o. Gdy rozdanie nagród dobiegło końca Kol. Lesław Kmiecik podzielił się ze zgromadzonymi informacją o przyjęciu w szeregi Oddziału 34 nowych członków, dzięki którym zapoczątkowano plan wypełnienia luki pokoleniowej Stowarzyszenia.

Po zakończeniu sprawozdania Kol. Lesława Kmiecika poproszono mgr inż. Piotra Papaja o omówienie nagrodzonego projektu pt.„Wspomagany komputerowo proces projektowo-konstrukcyjny mechatronicznego pojazdu Silesian Greenpower”.

Wraz z zakończeniem oficjalnej części Spotkania wszystkich zgromadzonych zaproszono do kolacji oraz wspólnej zabawy na parkiecie.

Zostań Członkiem SIMP