Zamek SIMP w Rydzynie

Konferencje
Muzeum
Restauracja
Hotel

Zarząd Oddziału SIMP w Gliwicach zgodnie paragrafem 47 Statutu SIMP zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków-NWZ w dniu 24 października 2019r.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie NOT Gliwice przy ul. Górnych Wałów 25 o godz. 16.30 -pierwszy termin i 16.45 drugi termin.

 

Warunkiem udziału w NWZ i wydania mandatu jest opłacenie składek członkowskich.

 

Zgodnie z par. 17 Statutu każdy członek zobowiązany regularnie opłacać składki członkowskie. Dlatego prosimy o opłacenie składek przed przybyciem na NWZ.

 

Program NWZ:

1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania i protokolantów.

2. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.

3. Wybór Komisji: Wnioskowej, Wyborczej, Mandatowej i Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie stwierdzenia prawomocności Zebrania.

5. PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI O STANIE ORGANIZACYJNYM I FINANSOWYM ODDZIAŁU SIMP w GLIWICACH oraz o jego przyczynach:

a) Wystąpienie prezesa ZG SIMP kol. dra Piotra Janickiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZG kol. Ryszarda Matusiaka,

b) wystąpienie przedstawiciela zarządu Oddziału SIMP Gliwice

6. INFORMACJA NA TEMAT PLANÓW DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

7. Dyskusja nad PRZEDSTAWIONYMI MATERIAŁAMI

8. Wybory nowych władz Oddziału SIMP : Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

9. Ogłoszenie wyników wyborów i przejęcie prowadzenia obrad przez wybranego prezesa.

10. Uwagi i wolne wnioski.

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podjęcie Uchwały Zebrania.

12. Zakończenie obrad.

 

Zostań Członkiem SIMP